Melonik i Welonik
Event & Wedding Planner
Justyna Białousewicz-Suczyńska

@ melonikiwelonik

Facebook
Pinterest
Instagram
YouTube
  • No products in the cart.
  •  O co chodzi z tym ślubem?   •  Ślub konkordatowy bez tajemnic!

Ślub konkordatowy bez tajemnic!

Od jakiegoś czasu, a konkretnie od 1998 roku w naszym kraju zamiast dwóch ślubów – cywilnego i kościelnego można zawrzeć jeden, tzw. konkordatowy. Jest to inaczej ślub kościelny, który wywiera skutki w sferze cywilnoprawnej, bez konieczności zawierania drugiego ślubu – cywilnego. W praktyce oznacza to, że narzeczeni, którzy decydują się na ślub kościelny nie muszą już udawać się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby ich związek został uznany za ważny w świetle litery prawa. Jednak, aby faktycznie można było uznać jego ważność, zarówno przyszli małżonkowie, jak i osoba duchowna udzielająca sakramentu muszą spełnić kilka warunków. Sprawdźmy, zatem jak ślub konkordatowy wygląda od strony prawnej i jakie dokumenty musimy przygotować przed ceremonią.

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego

Jak już wspomniałam, prawidłowo zawarty ślub konkordatowy, wymaga spełnienia kilku formalności. Jednak, aby sama ceremonia mogła dojść do skutku, należy odpowiednio wcześniej przygotować właściwe dokumenty. W tym miejscu warto przypomnieć, iż zgodnie z prawem polskim, małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia. W drodze wyjątku możliwe jest zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła 16 lat i uzyskała zgodę sądu na wstąpienie w związek małżeński.

Przystępując do gromadzenia potrzebnej dokumentacji przede wszystkim musimy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i uzyskać zaświadczenie potwierdzające brak prawnych przeciwskazań do zawarcia małżeństwa (przykładowym przeciwskazaniem może być aktualne przebywanie w związku formalnym).  Jednocześnie, wraz z tym zaświadczeniem, musimy złożyć oświadczenie dotyczące ewentualnej zmiany nazwisk przyszłych małżonków. W obydwu przypadkach, aby dopełnić wszystkich formalności będziemy potrzebowali dowodu osobistego.

Osoba rozwiedziona dodatkowo musi przygotować skrócony odpis aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o rozwodzie, natomiast wdowiec lub wdowa – akt zgonu współmałżonka.

Ponadto należy złożyć pisemne oświadczenie o tym, że nie są wiadome żadne okoliczności wyłączające możliwość zawarcia związku małżeńskiego. W tym miejscu należy dodać, że cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć dokumenty, które potwierdzą możliwość zawarcia przez niego małżeństwa według prawnych regulacji jego ojczystego kraju oraz odpis aktu urodzenia.

Do zawarcia ślubu konkordatowego będziemy potrzebowali także dokumentów dotyczących strefy stricte religijnej, takich jak: zaświadczenia o odbyciu spowiedzi przedślubnej, potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi (dotyczy to sytuacji, gdy zapowiedzi były wygłaszane w innej parafii niż ta, w której ma się odbyć ceremonia), potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz odbycia spotkań w poradni rodzinnej, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu, świadectwa potwierdzającego uczęszczanie na lekcje religii oraz dowód osobisty.

Formalności po ceremonii ślubnej

W związku z tym, że ślub konkordatowy wywołuje w sferze prawa takie same skutki jak ślub cywilny, po ceremonii ślubnej muszą zostać dopełnione jeszcze pewne formalności. Otóż duchowny w ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego ma obowiązek przesłać do Urzędu Stanu Cywilnego dokumenty potwierdzające zawarcie sakramentu. Na podstawie tych dokumentów sporządzany jest akt zawarcia małżeństwa.

W przypadku zmiany nazwiska (ta sytuacja najczęściej dotyczy małżonki) koniecznie trzeba wystąpić z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego, nie później niż 14 dni od dnia ślubu, a także innych dokumentów potwierdzających naszą tożsamość takich jak paszport oraz prawo jazdy.

Po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych dokumentów oraz dopełnieniu niezbędnych formalności możemy mieć pewność, że małżeństwo przez nas zawarte będzie równie ważne od strony duchowej jak i prawnej.