Melonik i Welonik
Event & Wedding Planner
Justyna Białousewicz-Suczyńska

@ melonikiwelonik

Facebook
Pinterest
Instagram
YouTube
  • No products in the cart.
  •  O co chodzi z tym ślubem?   •  Ważne zmiany w ślubach kościelnych w 2020 roku

Ważne zmiany w ślubach kościelnych w 2020 roku

Pary Młode, które planują ślub kościelny w drugiej połowie 2020 roku muszą liczyć się ze zmianą niektórych obrzędów podczas ceremonii.

Wszystko za sprawą przepisów, które wejdą w życie 1 czerwca. Wówczas zacznie obowiązywać „Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego”.

Przyszli małżonkowie nie będą już odpowiadać „tak” lub „nie” na pytania księdza przed udzieleniem ślubu. Kościół chce bowiem dokładniej weryfikować okoliczności, które mogłyby prowadzić do unieważnienia małżeństwa.

Narzeczeni muszą się też liczyć z nowymi pytaniami podczas spotkania z księdzem przed ślubem. Należy się spodziewać pytania, czy małżeństwo jest zawierane z własnej woli i czy zakochani nie czują się przymuszani do zawarcia małżeństwa. Padnie też pytanie o dane osobowe, a także o przeszkody, które mogłyby w przyszłości zakłócić relacje małżeńskie.

Sami duszpasterze zapewniają, że zmian nie należy się bać. Jak twierdzą, główną intencją zmian jest to, żeby w maksymalny sposób uchronić zawieranie małżeństw nieważnych.

Najważniejsze informacje dla przyszłych małżonków

– Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed dniem ślubu.

– Ksiądz nie może ograniczyć się do formalnego wypełnienia protokołu
rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa.

– Odnotowując odpowiedzi ksiądz winien unikać zapisywania ich w formie „tak” lub „nie”, ale ma dołożyć starań, by zapis protokołu oddawał możliwie jak
najpełniej intencje nupturientów, zwłaszcza w kwestiach odnoszących się do konsensu małżeńskiego oraz małżeństw mieszanych.

– Ksiądz będzie oceniał m.in. czy narzeczeni „mają właściwą intencję zawarcia małżeństwa zgodnie z Bożym zamysłem i ustanowieniem, a konsens małżeński będzie wolny od wad.”

– Każdy z narzeczonych będzie rozmawiał z księdzem osobno. Ma to sprzyjać szczerości odpowiedzi.

– Przed rozpoczęciem zadawania pytań przewidzianych w protokole, duszpasterz
winien odebrać od narzeczonych przysięgę mówienia prawdy. Do jej
złożenia trzeba przygotować księgę Pisma św. oraz krucyfiks.

– W przypadku osób małoletnich kapłan będzie doradzać odłożenie zawarcia małżeństwa, zwłaszcza, gdy ich decyzja jest konsekwencją faktu, że spodziewają się potomstwa i istnieje obawa, że chęć zawarcia małżeństwa wynika z obawy przed zniesławieniem.

– Ksiądz może pytać o to, czy narzeczeni są zdrowi w aspekcie seksualnym (np. czy w grę wchodzi impotencja, poważne zaburzenia psychoseksualne).

– Ze szczególną ostrożnością księża będą traktować narzeczonych, którzy poddali się zabiegowi zmiany płci. KEP przypomina, że decyzję o urzędowej zmianie płci w dokumentach kościelnych podejmuje Kongr

egacja Nauki Wiary w Kurii Rzymskiej po zbadaniu dokumentacji medycznej. „W związku z tym w takiej sytuacji nie wolno spisywać protokołu przedślubnego, ustalać daty ślubu i czynić żadnych obietnic do czasu definitywnej decyzji Kurii Rzymskiej. Należy wówczas uprzedzić narzeczonych, że ich sprawa jest wysoce skomplikowana. Nie można bowiem dopuścić do zawarcia związku między osobami tej samej płci (z punktu widzenia biologiczno-genetycznego). W tego rodzaju przypadkach należy brać też pod uwagę możliwość zaistnienia przeszkody impotencji, a także poważnych zaburzeń psychoseksualnych. ” – informuje KEP.

My też uważamy, że zmiany nie są tak straszne jak mogłoby się wydawać ☺ W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Waszej dyspozycji. W ramach współpracy pomożemy dopełnić wszelkich formalności i postaramy się ograniczyć Wasz stres do absolutnego minimum!